Fallow us
Fallow us
 

سمینار آموزشی پکیج آذر 93

مهندس ترهنده رئیس هیئت مدیره

شرکت گازر

          از راست: مهندس رجب نژاد

         نماینده استان مازندران

         آقای درای زاده

         مدیر خدمات پس از فروش

 

جمعی از نمایندگان فروش و خدمات

استان مازندران

همراه مهندس ترهنده

     

 

مشاهده تصاویر