سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 93 تهران

 

نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی مــهر 1393

 


اطلاعات بیشتر

نمايشگاه صنعت ساختمان سال 1393

 

نمايشگــاه صنعت ساختمان شهركرد

مــــــــرداد مـــــــاه ســـــــــال 1393

 


اطلاعات بیشتر

نمايشگاه صنعت ساختمان 1392

 

هفتمين  نمايشگاه  تخصصي  صنعت

ساختمان استان چهارمحال وبختياري

 


اطلاعات بیشتر

نمايشگاه صنعت ساختمان 1392

 

ششمین نمایشگاه صنعت ساختمان

اســــــــــــــــــــتان لرســــــــــــــــتان

 


اطلاعات بیشتر

نمايشگاه صنعت ساختمان 1391

 

ششمین نمایشگاه بین المللی

تاسیسات گرمایش،سرمایش زنجان

 


اطلاعات بیشتر

نمايشگاه صنعت ساختمان 1391

 

يازدهميــــــــــــــن نمايشگاه صنعت

ساختمـــــــــــــان  استــان يـــــــزد

 


اطلاعات بیشتر

پنجمین همایش بین المللی

 

همــــایـش بین المـللی گرمایـش، سرمایش و تهـویه مطـبوع 1393

 


اطلاعات بیشتر

اهمیت سامانه تهویه مطبوع

 

کــاربـــــرد سیستم تهــویه مطبـــوع

 

 


اطلاعات بیشتر

خبرنامه گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع

 

خـــبرنامـــــه اول خــــــرداد 1393

 

 


اطلاعات بیشتر

علل خرابی کمپرسورهای رفت و برگشتی

 

ورود  مــایع به کمپرسور و خطرات

ناشی از آن 

 


اطلاعات بیشتر

ابداع روش جدیدی برای سرمایش

 

پژوهشگران در شهر لیون فرانسه روش

جدیدی برای سرمایش ابــداع کرده اند.

 


اطلاعات بیشتر